22 במרץ 2011

הודעות משובשות מגארי והמנהל

ההודעות הבאות הן לסוכנים בלבד!
קיבלנו 2 הודעות - מהמנהל וגארי - שתיהן מבלבלות. בגלל החסימה של הפרוטובוט קשה לשלוח הודעות. תראו:

אני בטוח שהן היו חשובות אם היינו יודעים מה יש בהן.
פקחו עין, ההפרעה של הפרוטו----- $%##(223)^&! - תקלה - אין קליטה.

תגובה 1: